19 Temmuz 2019 Cuma

Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutluyorum

Karakuş (Akkuş) Kazası Damuz(Meyveli) Köyü Nüfus Yoklama Defteri

14 Ağustos 2013, 14:32
Karakuş (Akkuş) Kazası Damuz(Meyveli) Köyü Nüfus Yoklama Defteri
İlhan Gök
 Karakuş (Akkuş) Kazası Damuz(Meyveli) Köyü Nüfus Yoklama Defteri


 
(HİCRİ 1254-1255/MİLADİ 1838-1840)

 

Sivas iline bağlı Karakuş(Akkuş) kazasının Damuz(Meyveli) köyünün yaklaşık olarak Hicri 1254-1255/Miladi 1838-1839 tarihleri arasında Osmanlı devleti tarafından yaptırılan askeri amaçlı bir nüfus yoklama defteri olup Osmanlı arşivinde ML. CRD. 283 numaralı kayıtla bulunmaktadır. Meyveli köyünün 1839’lı yıllarda toplam olarak 27 hanesinin mevcut olduğu görülmektedir. Nüfus yoklama defterleri  askeri amaçlı olduğundan  erkek nüfus sayılmış olup bayan nüfusu sayılmamıştır. Buradan yola çıkarak Damuz köyünde o tarihlerde ne kadar insan yaşadığını az çok tahmin edebiliriz. Her hanede ortalama en az iki bayan nüfusu olduğunu  düşünürsek 27x2 oda 54 yapar ki toplam erkek nüfusuyla  topladığımızda 132+54 yaklaşık 186 civarında bir nüfus yapar. Nüfus defterlerinin bir yörenin sosyal ve ekonomik tarihi ve demografik yapısı açısından  öneminin yanında son zamanlarda iyice insanlarımız arasından meydana gelen sülalesini bilme ve öğrenme isteği  açısından da belli tarihe kadar yardımcı olması hasebiyle  önemlidir. Bu çevirmiş olduğum  bölümde  köy nüfusunun ne kadarı genç ne kadarının yaşlı olduğunu, askerde olanların sınıfını ve nerede olduğunun  yanında insanların fiziki tasvirinin yapılması açısından önemlidir. Bu nüfus kayıtlarında ölen insanları fevt kaydı düşülerek kırmızı kalemle ölüm tarihi  gün ay ve yıl olarak kaç yaşında  öldüğü  kaydedilmiştir. Kayıtlarda askerse redif yada  der aliyye  ve piyade  gibi kayıtlar düşülmüştür. Ayrıca  1830 yıllarda  ortaya çıkan muhtarlık teşkilatıyla  ilgili de kayıtlar bulabilmekteyiz. Damuz  köyünün  ilk muhtarını muhtar-ı evvel  kaydıyla  bulabilmekteyiz. Aşağıda  Damuz karyesi (köyü)nün  nüfus yoklama kayıtlarını vermekteyim.  Metnin transkripsiyon çalışmasında  takip edilen metodda  okunamayan yerler (…) şeklinde gösterilmiş, emin olunmayan okumalarda ise ? (soru işareti) konulmuştur.

Gözden kaçan  okuma  hatalarından  dolayı  şimdiden Meyvalılı vatandaşlarımızın  affına  sığınıyorum. Aile  adlarında  bir eksiklik veyahut yanlış okunanlar site aracılığıyla bilgilendirirlerse yapmayı düşündüğüm  akkuşla ilgili çalışmamda daha sağlam ve  güvenilir bilgi vermiş olacağım.

 

Metnin  Transkripsiyonu:

Malikanesi olmayup iki baştan timar olarak Niksarlı İbrahim Ağa ve Sivaslı Muytaboğlu Murtaza Ağa uhdelerinde olduğu.

 Hane:27

Karye-i Damuz

1-Muhtar-ı evvel, İsmail oğlu Salih bin İsmail; orta boylu, ak sakallı, sin (yaşı): 57.

2-Oğlu Ali; uzunca boylu, sarı sakallı, sin: 24.

3- Diğer oğlu İbrahim; orta boylu,sarı sakallı,  sin: 21

4- Torunu Abdurrahman bin Ali, sin: 8. Ağraç.? Fevt(ölmüş) Fî 7 N. sene [12]54

5- Diğer torunu Salih, sin: 5.

6- Diğer torunu Ali bin İbrahim, sin: 8. Fevt, Fî 9 N. Sene2 54

7-Karındaşı oğlu Veliüddin  bin İsmail; orta boylu, kumral sakallı, sin: 40.

8- Oğlu Ali; orta boylu,şâbı, sin:15.

9- Diğer oğlu İbrahim, sin: 9.                                            

10- Diğer oğlu Hüseyin, sin: 4

11- Diğer oğlu Hasan, sin: 2.

12-Diğer karındaşı oğlu İsmail; uzun boylu kara bıyıklı, sin: 22.

13-Oğlu Veliüddin , sin: 7.

14-Diğer oğlu Salih, sin: 1. Fevt, Fi 21 Z. 55

15- Hüseyin Velisi oğlu Ali bin Veliüddin; orta  boylu, kumral sakallı, sin 35.

16- Oğlu Bektaş, sin: 10, Fevt, 11 Za. Sene 55.

17-Karındaşı Hasan bin Veliüddin; orta  boylu, sin:17.

18- Diğer oğlu  Piyedegânı mansureden Salih; orta  boylu, ter bıyıklı,, sin:22.Der-aliyyede

19- Bulanlıoğlu Salih bin Ramazan; Uzun boylu, kara sakallı, sin: 32.

20- Oğlu Ali, Sin:3. Fevt, Fî 7 Ca. Sene 55.

21-Karındaşı Veliüddin bin Ramazan orta  boylu, kumral sakallı,, sin:26..

22- Oğlu Salih, sin : 4. Fevt, 17 M. Sene 55

23-Redif.  Diğer karındaşı Mehmed; orta  boylu, kumral  sakallı, sin: 22..

24-Çoban oğlu Salih bin  Hüseyin; orta  boylu, ak sakallı, Sin: 75.              

25-Torunu Veliüddin bin Mehmed; orta boylu, kara bıyıklı, sin:22

26-.Diğer torunu Hüseyin bin Mehmed; orta boylu, şâb, sin: 13.

27- Diğer torunu Salih bin Mewhmed, sin:11. Fevt. 11 M. Sene 55

28- Diğer torunu Hasan  bin Mehmed, sin: 9. Fevt, 15 S. Sene 55.

29-Diğer torunu  Mehmed bin MEhmed, sin: 3. Fevt. 13 Ş. Sene 1254.

30-Diğer torunu Ali bin  Hüseyin  Bektaş; uzun boylu, kara sakallı, sin:25.

31-Oğlu Hüseyin, sin:5. Fevt, Za. Sene 55

32-Diğer oğlu Ali, sin:1. Fevt, 11. S. Sene 55.

33-Resuloğlu Resul bin Veliüddin; uzun boylu, kır sakallı, sin: 60.

34-Oğlu  Veliüddin; uzun boylu, kumral sakallı, sin:35.

35-Dersaadet’de Sene [125]3 Diğer oğlu  Asakir-i mansure topcılarından Salih; uzun  boylu, sarı sakallı, sin:24

36- Diğer oğlu Ali; orta  boylu, ter bıyıklı, sin: 18.

37-Torunu  Salih bin Veliüddin , sin: 10.

38- Diğer  torunu Resul bin Veliüddin,sin:8.

39-Karındaşı Ali  bin Veliüddin; uzun boylu, köse  sakallı,  35

40- Oğlu Mustafa  sin: 9.

41-Diğer oğlu Ali, sin:7.

42-Kel(Gül)oğlu Bektaş  bin Bektaş; uzun  boylu, kumral  sakallı, sin: 21.

43-Oğlu Ali, sin: 4

44-Kayd-şud  … fi 17 N. Sene 1254. Karaındaşı Hüseyin bin Bektaş; uzun boylu, şâb-ı emred, sin 17. Fevt 11 R. Sene 55.Diğer Torunu Salih bin Mehmed, sin: 5. Fevt, Fi 21 Z. Sene 55.            

45-Diğer karındaşı Ali bin Bektaş; orta  boylu, şâb, sin: 15.Fevt,

46- Diğer karındaşı Veliüddin bin  Bektaş, sin 10

47- Diğer karındaşı Salih bin Bektaş, yekçeşim, sin; 5

48- Hızır Kalfa  oğlu Salih bin Ali; orta  boylu,  kır sakallı, sin (yaşı):60

49- Oğlu  Ali; Uzun boylu, kara  sakallı, Sin: 25.

50- Diğer oğlu Veliüddin,Sin: 7.

51- Diğer oğlu İsmail, sin: 5. Fevt Fi 28  Ca. Sene 55.

52 Diğer oğlu Mustafa, sin 3

53-Torunu Salih bin  Ali,  Sin: 5. Fevt, Fi 13 Ş. Sene 1254.

54-Diğer torunu Ali bin Ali, sin, 1. Fevt Fi 13 N.  Sene 55.

55- Haliloğlu Halil bin Hüseyin; uzun  boylu kara sakallı, sin: 30.

56-Oğlu Ali. Sin: 1.Fevt, Fi 15 M Sene [12]55.

57- Karındaşı Ali bin Hüseyin; uzun boylu, kara  sakallı . Sin: 32

58-Oğlu Ali, sin, 8

59-Diğer oğlu Hüseyin, sin 5. Fevt, 17 M. Sene 55.

60- Diğer oğlu  Hasanı, sin 2.

61- Diğer karındaşı Süleyman bin Hüseyin; orta  boylu, kumral  bıyıklı, sin 25..

62-Diğer karındaşı Hüseyin bin  Hüseyin; kısa  boylu,  kara  sakallı, sin; 20. Maraz.

63- Karındaşı oğlu  Veliüddin bin Hasan, sin:9.

64- Kel(Gül)Oğlu Mehmed bin  Abdurrahman; uzun  boylui  kara sakallı, sin:38.

65-Oğlu Veliüddin, sin: 10

66-Diğer oğlu Hüseyin, sin 3. Fevt, 17 N. Sene 1254.

67- Karındaşı Ali ; orta boylu, bumral bıyıklı, sin22.

68- Pusakoğl u İsmail bin Pir Sultan; orta boylu, kumral sakallı, sin 40.

69-Karındaşı Salih; uzun  boylu, köse sakallı,, sin 32.

70-Oğlu Hızır, sin: 10

71- Diğer oğlu Mehmed, sin: 8.

72-Diğer oğlu Ali, sin:6.

73-Diğer oğlu Hasan, sin: mah 3 (3 aylık).

74-Diğer karındaşı Mustafa bin Pir  Sultan; orta  oylu,  kara  sakallı, sin: 42

75- Diğer oğlu Ali bin Pir Sultan; Uzun boylu kısa  sakallı, sin:4 5.

76- Oğlu  Halil; orta  boylu, şâb-ı emred,  sin: 15.

77-Keloğlu Veliüddin bin Hasan, Uzun boylu, kara sakallı, sin: 30.

78- Oğlu Ahmed, sin 1.

79- UzunoğluHüseyin bin Mehmed, orta boylu, kır sakallı, yekçeşim, sin 48.

80- Oğlu Mehmed, uzun boylu, ter  bıyıklı,  sin 38.

81- Diğer oğlu Ali, orta boylu, ter bıyıklı, sin 17.

82- Diğer oğlu Veliüddin, sin 12.

83- Keloğlu Salih bin Hasan; uzunca boylu, kara sakallı, sin: 30.

84- Oğlu Hasan, sin 7.

85- Ağraç. Karındaşı Mustafa; orta  boylu, şâb, sin: 18.

86-Redif. Amucesi Bektaş bin Ramazan; orta boylu, kara bıyıklı, sin:22.

 87- Keloğlu Mehmed bin Veliüddin; orta boylu, sarı bıyıklı, sin:34.

88- Oğlu Salih, sin: 1.

89-Karındaşı Ali  bin Veliüddin; uzun boylu, sarı sakallı, sin 30.

90-Diğer karındaşı Hüseyin bin Veliüddin, orta  boylu, sarı  sakallı, sin 25.

91- Diğer  karındaşı Süleyman bin Veliüddin, uzun boylu, sarı  sakallı, sin: 28.

92-Mülâzım-ı redif Trabzon’da. Sene [125]3. Diğer karındaşı piyedeganı-ı mansureden Veliüddin bin  Veli, orta  boylu, ter bıyıklı, sin. 17.

93-Der-aliyye’de sene [125]3. Diğer karındaşı Salih bin Veliüddin, Orta boylu, sarı  bıyıklı, sin 22.

94-Akrabalarından Ahmed bin Mehmed, sin 7. Fevt,Fİ 3 Ca. Sene 55.

95-Ahmed oğlu Hasan bin Ahmed; uzun boylu, kır sakallı, sin: 65.

96- Oğlu Hüseyin; orta boylu, kumral bıyıklı, sin 25.

97-Mülazım-ı redif der-aliyyede sene[125]7. Diğer oğlu piyedeganı mansureden Ahmed; uzun boylu, ter bıyıklı, sin 23.

 98-Redif olup der-aliyye’de mefkûd. Diğer oğlu Ali; uzun boylu, ter bıyıklı, sin: 20

99-Diğer oğlu Salih, sin:8.

100- Torunu Himmet bin Hüseyin, sin. 1. Fevt Fi 9 M. Sene 55.

101-Çonoğlu Hasan  bin Mustafa,orta  boylu kumral  sakallı, sin: 45. Fevt, 9 N. Sene 1254.

102- Oğlu Mustafa; Uzun boylu, ter bıyıklı, sin: 20, Fevt, Fi 15 M. Sene 1255.

103- Diğer oğlu Salih; orta  boylu şâb-ı emred sin: 15.

104- Diğer oğlu Veliüddin, sin 8.

105-Diğer oğlu  Ali, sin 6.

106-İsbenoğlu Çamur Ali bin Mocuk Ali; orta boylu, kırı bıyıklı, sin: 55 Fevt.15 N. Sene 1254.

107- Karındaşı Mehmed bin Ali; uzun boylu, köse sakallı, sin: 35.

108- Oğlu Ahmed , sin: 4.

109-Diğer oğlu Hasan, sin: Mah 1.

110-Keloğlu Hüseyin bi,n Hüseyin; uzun  boylu, kara sakallı, sin 35.

111- Oğlu Salih, sin: 10. Fevt, Fi 27 S. Sene 55.

112- Diğer oğlu Mustafa, sin: 6.

113- Diğer oğlu Hüseyin, sin;4.

114-Diğer oğlu Ali, sin 2. Fevt, 3 N. Sene 55.

115-Tavşancıoğlu Ali bin Mustafa; uzun boylu, kara sakallı, sin 30.

116-Redif.  KarındaşıMustafa bin Mustafa; orta boylu, kara bıyıklı. Fevt 19 S. Sene 55

117- Bulanıkoğlu Ali bin Mustafa; orta boylu, kara sakallı, sin 30.

118- Oğlu Mehmed, sin: 4.

119- Diğer oğku Hüseyin, sin:2.

120-Çarşanba’da sene [125]3.İlyasoğlu Abdulkadir bin Hasan; uzun boylu,kır sakallı, sin: 35.

121-Oğlu Mehmed , sin: 7.

122-İsbenoğluSalih bin Mustafa, uzun boylu, kırca sakallı, sin 49.

123- Oğlu Ali, Uzun boylu, kara bıyıklı sin 30.

124- Diğer oğlu Hasan; Uzun boylu, sarı bıyıklı, sin 25.

125- Diğer oğlu Veliüddin, sin. 12.

126-Diğer oğlu Mustafa, sin: 7.

127- Torunu İbrahim bin Hasan, sin: mah 1.

128- Çonoğlu Mehmed bin Hızır, orta boylu, ak sakallı sin: 60.

129- Oğlu Mehmed; orta boylu, köse sakallı, sin 21.

130- Diğer oğlu Mustafa, şâb-ı emred sin: 15.

131-…Abdulkadir bin Hüseyin, orta boylu, şâb,sin 12.

132-Karındaşı Hüseyin bin Hüseyin, sin 8.

 

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 9 yorum mevcut

  • Selami Kement @Murat Kement 13 ay önce yorumlandı

   kement sülalesinin araştırılmasını ben de istyorum amcaoğlu. burada görmek de ilginç oldu. inşalla bir sonuç alırız. ilhan bey'in araştırmaları ne alemde acaba?

  • Sadık Bozok 2 yıl önce yorumlandı

   ilhan bey, bu tarih teki akkuş nüfus kayıtlarının tamamı ile ilgili bir çalışma çok güzel olur. bu işe başladınız, devamını sizden bekliyoruz. o tarihte akkuş karakuş adı ile kaza ve sivasa bağlı olduğunu biliyoruz. çalışmanın devamını ve başarılarınızı dilerim. selamlar. s_bozok@hotmail.com

  • SADIK BOZOK 3 yıl önce yorumlandı

   akkuş ile ilgili 1455 yılından itibaren verilere ulaşabilme imkanı var. tabi iyi bir osmanlıca bilmek gerekiyor.1455 te akkuş karakuş adı ile nahiye ve sonisa-niksar livasına bağlı. o tarihte damuz un 11 erkek nüfusu var. kayıtlar elimde mevcut.
   s_bozok@hotmail.com

  • ilhan gök @okan 4 yıl önce yorumlandı

   merhaba okan bey. damuz yani şuanki ismi ile meyvalı köyünü bir ara burada yayınlanmıştı. ama sonra nasıl olduysa silinmiş olmalı. si̇te yöneticilerine bu durumu iletirseniz detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • ilhan gök @Murat Kement 4 yıl önce yorumlandı

   merhaba murat abi sanırım siz orduda oturan murat abisiniz. daha detaylı bilgiyi orduda bir ara çay içerken anlatırım.

  • okan 4 yıl önce yorumlandı

   ilhan bey bende damuzluyum ve dedemi bile görmedim.daha yakın tarih ile ilgili damuz ile ilgili araştırmanız varmı?

  • ilhan gök @ilyas bayır 5 yıl önce yorumlandı

   bahsetmiş olduğunuz köyler karakuş şimdiki adıyla akkuş nüfus defterinde vardır.

  • ilyas bayır 5 yıl önce yorumlandı

   akkuş , ormancık (kemah) - çavdar - çamalan - kurtboğaz köyleri hakkında da böyle bir bilgiye ulaşabilirmiyiz acaba...

  • Murat Kement 5 yıl önce yorumlandı

   sayın ibrahim bey,ilginç bir araştırma yapmişsiniz.bu konuda merakim var ama nerelere başvuruda bulunacağimi bilemiyorum.araştirmaniz akkuş ve tüm köylerini kapsıyor mu?ben salmanli olarak kement sülalesini araştırmak istiyorum.sizde böyle bilgi var mi?ne önerirsiniz.selaamlar

  TÜM YORUMLAR
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  KİM KİMDİR? Tümü
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV